Tranh chữ Tâm mạ vàng

Sản phẩm Tranh chữ Tâm mạ vàng
Thương hiệu: Tranh Vàng 24k – Phúc Tường Gold
Bộ sưu tập: Tranh Chữ
Chất liệu: Vàng 24k